Skip to content

Szolgáltatásaink

Stratégiai és műszaki tervezés
Átfogó problémák, országos szintű feladatok
esetén cégünk már a konkrét műszaki tervezés
megkezdése előtt is részt szokott venni a
problémák megoldásában. Segítségünkkel számos
országos stratégiai dokumentum született, amely
kiterjedt teljes folyószakaszok árvízvédelmére,
természetes vizek megóvására, regionális és
országos ivóvíz és szennyvízelvezetési problémák
megoldására, mezőgazdasági öntözésre,
belvízelvezetésre. problémák átfogó kezelésével,
gondos előretervezéssel számtalan későbbi
probléma kiküszöbölhető, a megoldások pedig
költséghatékonyabbak, környezetkímélőbbek lehetnek.
Emellett az engedélyes tervektől a kiviteli tervekig cégünk a tervezés minden szakaszában áll ügyfelei
rendelkezésére. Célunk, hogy a legújabb műszaki megoldások felhasználásával, a nemzetközi szabványoknak
megfelelve, magas minőségű környezet- és költségkímélő megoldásokat nyújtsunk ügyfeleinknek.

Tervellenőrzés
A műszaki tervek elkészítéséhez rendelkezésre álló
idő, költség, megbízói és egyéb döntések sok
esetben nem azt az eredményt hozzák, amelyek az
építtető és a kivitelező munkáját segítik. Cégünk
megfelelő tervellenőri tapasztalattal a háta mögött
vállalja már elkészített tervek független
ellenőrzését. Megfelelő tervellenőrzés
következtében a megvalósítás ideje és költsége
csökkenhet, műszakilag a legjobb megoldás jöhet
létre, nagyobb biztonságot és mérhető hasznot
jelenthet a megbízónak és a kivitelezőnek
egyaránt.
Projekt menedzsment (beruházás lebonyolítás)
Beruházások lebonyolítása során elsődleges célunk,
hogy az általunk vagy mások által megtervezett
létesítmények maximálisan kielégítsék a beruházó
igényeit, megfeleljenek a vonatkozó szakmai
követelményeknek és jogszabályi előírásoknak, a
tervezett költségkereteken belül, határidőre
valósuljanak meg. Ennek részeként a projektek
kezdeti szakaszában műszaki szakértői, tanácsadói,
pályázat előkészítői szerepet vállalunk, a
megvalósítás fázisában pedig generáltervezői
feladatokat, komplett projekt menedzsmentet és
mérnök/műszaki ellenőri feladatokat látunk el.
FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri feladatok
Cégünk az építőipari kivitelezési tevékenység teljes
folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó
jogszabályok, hatósági előírások, szabványok,
szerződések és a kivitelezési dokumentációban
foglaltak betartását. A megbízó helyszíni
képviselőjeként ellenőrizzük a munkafolyamat
szakszerűségét, az elvégzett munka mennyiségét
és minőségét, az építési naplót, betartatjuk a
határidőket.

en_US