Skip to content
Vízépítés Oviber Kft.

Vízépítés

1990-ig cégünk jogelődje tartotta kezében az ország legjelentősebb vízépítési feladatainak teljes körű lebonyolítását a tervezéstől a megvalósításig. Az OVIBER Kft. tovább öregbítette jogelődjének vízgazdálkodásban szerzett több évtizedes tapasztalatait. Cégünk a rendszerváltást követő gazdasági környezetben, az európai normáknak megfelelő verseny kihívásai között is megőrizte meghatározó szerepét a vízépítési beruházások lebonyolításában.

Stratégiai tervezés

Cégünk irányításával és tevékeny részvételével készültek el a magyar vízgazdálkodás fejlődését megalapozó alapvető tervek és létesítmények. Ide tartoznak a hazai folyószakaszok szabályozásának, hajózhatósága biztosításának alapvető tervdokumentumai, felszíni vizeink védelmének és az árvizek elleni védekezés meghatározó koncepciói. Irányításunkkal került sor a mezőgazdaságot támogató öntözőrendszerek kiépítésére, az országrészekre kiterjedő talajjavításra, illetve a belvízrendszerek korszerűsítésére.

Árvízvédelem és folyószabályozás

Európa második legnagyobb folyójának, a Dunának és annak legnagyobb mellékfolyójának, a Tiszának magyarországi szakasza összességében meghaladja az 1000 km-t (mellékfolyóikkal együtt ennek a többszörösét). Cégünk kiemelt feladatai közé tartozik ezen folyószakaszok árvízi biztonságának növelése és hajózhatóságuk érdekében történt beavatkozások lebonyolítása.

Árvízvédelem és folyószabályozás

Európa második legnagyobb folyójának, a Dunának és annak legnagyobb mellékfolyójának, a Tiszának magyarországi szakasza összességében meghaladja az 1000 km-t (mellékfolyóikkal együtt ennek a többszörösét). Cégünk kiemelt feladatai közé tartozik ezen folyószakaszok árvízi biztonságának növelése és hajózhatóságuk érdekében történt beavatkozások lebonyolítása.

Ezek keretében részt vettünk és a továbbiakban is részt veszünk a folyószakaszok árvízvédelmi töltésrendszerének fejlesztésében és a mederkezelésében, amely feladatok sokszor országhatárokon átnyúló egyeztetéseket kívánnak. Közreműködtünk folyóinkat érintő átfogó árvízvédelmi stratégiai tervek létrehozásában, mint a Tisza-völgy teljes körű árvízvédelmének mérnöki feladatai (Vásárhelyi Terv Program és annak továbbfejlesztése), illetve a 11 részprojektet magába foglaló Duna projekt.

Tevékeny részvételünkkel épült meg hazánk jelenleg 30 árvízvédelmi tározója, amelyek össztérfogata több, mint 1000 millió m3.

Munkatársaink valamennyi jelentősebb árvíz során részt vesznek a védekezés műszaki irányításában, így a Dunán eddig levonult legnagyobb, 2013. évi árvíz elleni sikeres védekezésben is, illetve az árvizeket követő helyreállítási munkálatokban.

Természetes vizek védelme

Vízépítéssel kapcsolatos munkáink során alapvető célunk vizeink védelme, az élővilág megóvása, az ember és természet fenntartható egyensúlyban való együttélésének biztosítása.

Cégünk szakmai irányításával ment végbe hazánk valamennyi vízbázisát érintő vízminőség javító projekt, tájegységekre kiterjedő vízvédelmi rendszerek továbbfejlesztése, vízpótló rendszerek rekonstrukciója (pl. Tisza-tó komplex rekonstrukciós program, Ráckevei és Soroksári Duna rekonstrukciója, Kis-Balaton vízvédelmi rendszere). Több esetben dolgoztunk ki megoldásokat vízhiányos területek öntözési problémáinak megoldására, illetve belvíz elvezetésére.

oviber vízépítés logo

Kiemelt vízépítési projektjeink

Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

Duna Projekt

Duna Projekt

Budapest 2013-as árvizek

Budapest 2013-as árvizek

Szamos Kraszna árapasztó tárazó

Szamos Kraszna árapasztó tárazó

Nagyműtárgyak fejlesztése

Nagyműtárgyak fejlesztése

en_US